Ouderraad

Als ouderraad van de Radarschool Jan Wouter van den Doel houden we ons o.a. bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad een klankbordfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad en voor de ouders van de school en mag ze gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de MR.

De OR beheert de ouderbijdrage. Deze wordt als begroting vastgesteld in de maand oktober van het lopende schooljaar door de ouders van de leerlingen en de MR en wordt besteed aan de leerlingen middels de activiteiten.

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende leden: Diana van't Veer, Mariëlle van der Sluis, Arjan Meijer, Sabine Savenije, Wieteke van der Paal, William van der Werf, Jeanique Hamelink en Marieke Schot.
Voor informatie of vragen kunt u ons altijd aanspreken of contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad, Diana van't Veer, 0650657712

Voor het komende schooljaar zijn we nog op zoek naar nieuwe enthousiaste ouders die mee willen helpen bij het organiseren van allerlei activiteiten op school. U kunt zich aanmelden bij de Diana van't Veer of de directeur van de school.

Een aantal keren per schooljaar komt de ouderraad in vergadering bijeen, deze vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Dat betekent dat u van harte welkom bent, na dat tevoren gemeld te hebben aan de voorzitter. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De oudercommissie werkt aan de hand van een reglement en werkt met activiteitencommissies die allen een aanspreekpunt hebben. Zo ontstaat er een goede taakverdeling en is niet iedereen ook daadwerkelijk iedere activiteit aan de beurt.

Door hulpouders te vragen bij verschillende activiteiten proberen we ook andere ouders te betrekken bij de school en haar leerlingen. Als ouderraad hanteren we hiervoor een hulpouderlijst.

Ouders die hierop staan worden af en toe gebeld en gevraagd bij te springen, waarbij u altijd nee kunt zeggen als het u niet uitkomt.

Helpt u ook mee?

 
........want alleen met hulp van andere ouders kan de OR haar werk doen, voor de kinderen in de school! Een plezier voor alle betrokkenen!