Leerlingenraad

Wij zijn Noor, Nikki, Aaron, Quiane, Damion en Silke en wij zijn dit jaar de leerlingen van de leerlingenraad.
We vergaderen om de week op maandagmiddag met een kopje thee.
We praten dan met juf Cindy over allerlei onderwerpen op school. Wij vinden de leerlingenraad super leuk.
Op dit moment hebben we het veel over bemiddelen. Elke dag lopen er 2 leerlingen op het schoolplein als bemiddelaar.
Met juf Cindy praten we over het is om bemiddelaar te zijn, wat je precies moet doen en hoe je ruzies of problemen oplost.
Als bemiddelaar stel je veel vragen aan de andere kinderen over wat er is gebeurd en hoe ze het zelf wilen oplossen.
De volgende keren kijken we heel goed of het ook echt goed gaat. Wij vinden het leuk om bemiddelaar te zijn en om dingen op te lossen.