Werkwijze

IKC Jan Wouter bestaat uit kinderopvang voor kinderen van 0-4 jaar en een Christelijke basisschool voor kinderen van 4-13 jaar in de wijk Poortambacht in Zierikzee. Ons kindcentrum staat open voor iedereen en wil elk kind de kans geven zich te ontwikkelen tot een fijn mens in de maatschappij. In het hele kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk dat elk kind zich in het kindcentrum thuis voelt, dat het gehoord en gezien wordt en tot optimale ontwikkeling kan komen. Lezen is een speerpunt van de school: Op Jan Wouter word je leeswijs.

 

  • We bieden kinderen een uitdagende en veilige leeromgeving waar ze optimaal tot groei kunnen komen. We werken aan een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind van 0-13 jaar en werken samen met diverse instanties binnen en buiten de school (samen).
  • Medewerkers hebben in beeld welke ontwikkelings- en leerbehoeften kinderen hebben en spelen hierop in om hen optimale kansen te geven (kansrijk leren).
  • Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben (goed verzorgd), waarbij zij, hun ouders en de medewerkers vanuit wederzijds vertrouwen werken aan de ontwikkeling van het kind (vertrouwen).
  • Het kind wordt actief betrokken bij zijn/haar eigen ontwikkeling en is daarvoor medeverantwoordelijk. We besteden veel aandacht aan lezen en bereiden onze kinderen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).