Samen bouwen aan eigen wijsheid

Image
stock58
Missie en visie

Kindcentrum Jan Wouter is een voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar in de wijk Poortambacht in Zierikzee.

Ons kindcentrum staat open voor iedereen en wil elk kind de kans geven zich te ontwikkelen tot een betrokken burger in onze maatschappij. In het kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

We vinden het belangrijk dat elk kind

  • zich thuis voelt
  • dat het gehoord en gezien wordt
  • tot optimale ontwikkeling kan komen.

Taalontwikkeling, communicatie, je goed kunnen uitdrukken en lezen zijn belangrijke speerpunten van het kindcentrum. Wij bieden de kinderen een uitdagende en veilige omgeving waar ze optimaal tot groei kunnen komen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van alle kinderen en hun ouders.

We vinden een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind belangrijk en werken daarbij samen met diverse instanties binnen en buiten het kindcentrum (samen). We besteden veel aandacht aan een goede taalontwikkeling en bereiden onze kinderen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).

Image
stock58
Missie en visie

Kindcentrum Jan Wouter is een voorziening voor opvang en onderwijs voor kinderen van 0-13 jaar in de wijk Poortambacht in Zierikzee.

Ons kindcentrum staat open voor iedereen en wil elk kind de kans geven zich te ontwikkelen tot een betrokken burger in onze maatschappij. In het kindcentrum wordt veel aandacht besteed aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van kinderen.

We vinden het belangrijk dat elk kind

  • zich thuis voelt
  • dat het gehoord en gezien wordt
  • tot optimale ontwikkeling kan komen.

Taalontwikkeling, communicatie, je goed kunnen uitdrukken en lezen zijn belangrijke speerpunten van het kindcentrum. Wij bieden de kinderen een uitdagende en veilige omgeving waar ze optimaal tot groei kunnen komen. We sluiten zoveel mogelijk aan bij de wensen en behoeften van alle kinderen en hun ouders.

We vinden een ononderbroken ontwikkeling voor elk kind belangrijk en werken daarbij samen met diverse instanties binnen en buiten het kindcentrum (samen). We besteden veel aandacht aan een goede taalontwikkeling en bereiden onze kinderen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).

Samen bouwen we aan eigen wijsheid.
Body

Medewerkers werken samen in een professionele omgeving waar van en met elkaar geleerd worden. Zij hebben goed in beeld welke ontwikkelings- en leerbehoeften kinderen hebben en spelen hierop in om hen optimale kansen te geven (kansrijk leren). Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talenten. Deze talenten willen wij benutten en we willen kinderen de kans geven hun talenten verder te ontplooien (eigen wijsheid).

Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben (goed verzorgd), waarbij zij, hun ouders en de medewerkers vanuit wederzijds vertrouwen werken aan de ontwikkeling van het kind (vertrouwen). Door deze intensieve samenwerking, proberen wij het hoogst-haalbare uit ieder kind te halen. Door samenwerking leren onze kinderen rekening te houden met elkaar en leren ze zichzelf en anderen steeds beter kennen. We maken de kinderen medeverantwoordelijk voor hun ontwikkel- en leerproces waarbij ze zich bewust zijn van hun eigen doelen en continu reflecteren op hun eigen handelen.