Over ons

Jan wouter van den Doel school
Body

Wij zijn een christelijke basisschool in de wijk Poortambacht. Een school die open staat voor iedereen en elk kind de kans wil geven zich te ontwikkelen tot een fijn mens in de maatschappij. Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor elkaar en spreken we met de kinderen over het geloof en wat dit in deze tijd voor ons betekent. We besteden naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen is een speerpunt van onze school: Op Jan Wouter word je leeswijs.

We bieden leerlingen een uitdagende en veilige leeromgeving waarin ze optimaal tot groei kunnen komen (samen). Leerkrachten hebben duidelijk in beeld welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en spelen hier op in om hen optimale kansen tot leren te geven (kansrijk leren). Leerlingen krijgen zo de zorg die ze nodig hebben, waarbij zij en hun ouders betrokken worden om samen om vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan onderwijsontwikkelingen (vertrouwen). Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veel aandacht te besteden aan lezen bereiden we onze leerlingen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).

Image
handen.jpg
Identiteit

Radarschool Jan Wouter is een Protestants Christelijke basisschool die staat voor christelijk onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en hoge onderwijskwaliteit. Elk kind is welkom op onze school en wij hebben respect voor iedereen.  

Het geloof in God en de Bijbel staat op onze school centraal. Wij willen onze leerlingen meegeven dat God iedereen lief heeft. We halen veel positiviteit uit ons geloof en willen dat onze leerlingen meegeven. We willen een sfeer scheppen van waardering, betrokkenheid en respect naar elkaar en zo streven naar een waardevolle en betekenisvolle schoolgemeenschap waar iedereen mag zijn zoals hij/zij is. We besteden aandacht aan de verhalen uit de Bijbel en gebruiken daarbij de methode Kind op Maandag. We zingen christelijke liederen en vieren de christelijke feestdagen.

 

Image
handen.jpg
Identiteit

Radarschool Jan Wouter is een Protestants Christelijke basisschool die staat voor christelijk onderwijs, een goed pedagogisch klimaat en hoge onderwijskwaliteit. Elk kind is welkom op onze school en wij hebben respect voor iedereen.  

Het geloof in God en de Bijbel staat op onze school centraal. Wij willen onze leerlingen meegeven dat God iedereen lief heeft. We halen veel positiviteit uit ons geloof en willen dat onze leerlingen meegeven. We willen een sfeer scheppen van waardering, betrokkenheid en respect naar elkaar en zo streven naar een waardevolle en betekenisvolle schoolgemeenschap waar iedereen mag zijn zoals hij/zij is. We besteden aandacht aan de verhalen uit de Bijbel en gebruiken daarbij de methode Kind op Maandag. We zingen christelijke liederen en vieren de christelijke feestdagen.