Ouders

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock63.jpg

In ons IKC Jan Wouter va den Doel werken kinderen, ouders en medewerkers werken samen aan de optimale ontwikkeling van het kind. We informeren ouders uitgebreid, door: 

 • aan het begin van het jaar aan elk gezin een schoolkalender mee te geven met alle bijzondere activiteiten en vrije dagen erin;
 • om de week een uitgebreide nieuwsbrief te verspreiden; 
 • dat elke leerkracht via Parro (ouderapp) tussentijdse bijzonderheden of leuke foto's van het werken en spelen in de groep plaatst.  
 • er is maandelijks een ouder contactmoment
   

 

Ouders worden samen met hun kind 2-3 keer per jaar uitgenodigd om te kijken en te spreken over de doorgemaakte ontwikkelingen en vorderingen. De tussentijdse vorderingen zijn in het ouderportaal van Parnassys te bekijken. Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd om op informele wijze met de directie te overleggen in een ouderklankbordgroep. Verder...

 • kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht of met de zorgspecialist met vragen of zorgen over uw zoon of dochter; 
 • hebben we een actieve ouderraad die helpt bij het organiseren en bedenken van activiteiten;
 • mag u aan het begin van het schooljaar aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen en welke talenten u op school wilt inzetten;
 • bent u altijd van harte welkom op de Jan Wouter.
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock63.jpg

In ons IKC Jan Wouter va den Doel werken kinderen, ouders en medewerkers werken samen aan de optimale ontwikkeling van het kind. We informeren ouders uitgebreid, door: 

 • aan het begin van het jaar aan elk gezin een schoolkalender mee te geven met alle bijzondere activiteiten en vrije dagen erin;
 • om de week een uitgebreide nieuwsbrief te verspreiden; 
 • dat elke leerkracht via Parro (ouderapp) tussentijdse bijzonderheden of leuke foto's van het werken en spelen in de groep plaatst.  
 • er is maandelijks een ouder contactmoment
   

 

Ouders worden samen met hun kind 2-3 keer per jaar uitgenodigd om te kijken en te spreken over de doorgemaakte ontwikkelingen en vorderingen. De tussentijdse vorderingen zijn in het ouderportaal van Parnassys te bekijken. Een aantal keer per jaar wordt u uitgenodigd om op informele wijze met de directie te overleggen in een ouderklankbordgroep. Verder...

 • kunt u altijd een afspraak maken met de leerkracht of met de zorgspecialist met vragen of zorgen over uw zoon of dochter; 
 • hebben we een actieve ouderraad die helpt bij het organiseren en bedenken van activiteiten;
 • mag u aan het begin van het schooljaar aangeven bij welke activiteiten u wilt helpen en welke talenten u op school wilt inzetten;
 • bent u altijd van harte welkom op de Jan Wouter.