Ouderraad

De ouderraad (OR) van de basisschool houdt zich o.a. bezig met het (mede) organiseren van binnen- en buitenschoolse activiteiten. Daarnaast heeft de ouderraad een klankbordfunctie voor de leden van de Medezeggenschapsraad en voor de ouders van de school en mag ze gevraagd en ongevraagd adviezen geven aan de MR.

De OR beheert de ouderbijdrage. Deze wordt als begroting vastgesteld in de maand oktober van het lopende schooljaar door de ouders van de leerlingen en de MR en wordt besteed aan de leerlingen middels de activiteiten.

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock65.jpg

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende leden: Diana van't Veer, Mariëlle van der Sluis, Mirjam Verkaart, William van der Werf, Mariska Viergever, Inge ter Riet, Wendy de Bruine, Rebecca van Welt en Marieke Schot. Voor informatie of vragen kunt u een van deze leden aanspreken of contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad, Diana van't Veer, tel. 06-50657712

De OR komt ongeveer 6 x per jaar voor een vergadering bij elkaar. Deze vergadering zijn in beginsel openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent, na dat tevoren gemeld te hebben aan de voorzitter. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De OR werkt aan de hand van een reglement en werkt met activiteitencommissies die allen een aanspreekpunt hebben. Zo ontstaat er een goede taakverdeling en is niet iedereen ook daadwerkelijk iedere activiteit aan de beurt. Daarnaast zijn er hulpouders die bij verschillende activiteiten assisteren en die zich aan het begin van het schooljaar hiervoor kunnen opgeven. 

Op de foto een groep ouders, kinderen en leerkrachten die het schoolplein aan het 'vergroenen' zijn!

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock65.jpg

Dit schooljaar bestaat de OR uit de volgende leden: Diana van't Veer, Mariëlle van der Sluis, Mirjam Verkaart, William van der Werf, Mariska Viergever, Inge ter Riet, Wendy de Bruine, Rebecca van Welt en Marieke Schot. Voor informatie of vragen kunt u een van deze leden aanspreken of contact opnemen met de voorzitter van de ouderraad, Diana van't Veer, tel. 06-50657712

De OR komt ongeveer 6 x per jaar voor een vergadering bij elkaar. Deze vergadering zijn in beginsel openbaar, dat betekent dat u van harte welkom bent, na dat tevoren gemeld te hebben aan de voorzitter. Alle vergaderingen beginnen om 20.00 uur.

De OR werkt aan de hand van een reglement en werkt met activiteitencommissies die allen een aanspreekpunt hebben. Zo ontstaat er een goede taakverdeling en is niet iedereen ook daadwerkelijk iedere activiteit aan de beurt. Daarnaast zijn er hulpouders die bij verschillende activiteiten assisteren en die zich aan het begin van het schooljaar hiervoor kunnen opgeven. 

Op de foto een groep ouders, kinderen en leerkrachten die het schoolplein aan het 'vergroenen' zijn!