Kernwaarden

Vijf kernwaarden komen voortdurend terug in ons doen en denken en worden elk jaar opnieuw verder ingevuld.

Samen

Kinderen, ouders en medewerkers voelen zich veilig en hebben het gevoel er te mogen zijn. We luisteren goed naar kinderen en begrijpen wat ze nodig hebben.

Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen werken op verschillende momenten samen;

 • Coöperatief leren
 • Spelen in hoeken
 • Maatjes lezen
 • Vieringen

Hierdoor leren ze zichzelf en de ander steeds beter kennen.

Medewerkers, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelings- en leerproces. Ouders zijn onze partners en zijn altijd welkom. We betrekken ze waar mogelijk bij ons kindcentrum (ouderkamer (i.o., klankbord-groep, IKC-raad i.o.) Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en bereiden samen lessen/activiteiten voor waarbij we toewerken naar meer groepsoverstijgend werken om vanuit expertises  elk kind te kunnen geven wat het nodig heeft. Kinderen denken actief mee met hun eigen ontwikkel- en leerproces (leerlingenraad, bemiddelen schoolplein, kindgesprekken), oefenen hun sociale vaardigheden (Kanjertraining en Rots & Water) en kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock61
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock61

Kinderen, ouders en medewerkers voelen zich veilig en hebben het gevoel er te mogen zijn. We luisteren goed naar kinderen en begrijpen wat ze nodig hebben.

Kinderen van verschillende leeftijdsgroepen werken op verschillende momenten samen;

 • Coöperatief leren
 • Spelen in hoeken
 • Maatjes lezen
 • Vieringen

Hierdoor leren ze zichzelf en de ander steeds beter kennen.

Medewerkers, kinderen en ouders zijn samen verantwoordelijk voor het ontwikkelings- en leerproces. Ouders zijn onze partners en zijn altijd welkom. We betrekken ze waar mogelijk bij ons kindcentrum (ouderkamer (i.o., klankbord-groep, IKC-raad i.o.) Medewerkers voelen zich verantwoordelijk voor alle kinderen en bereiden samen lessen/activiteiten voor waarbij we toewerken naar meer groepsoverstijgend werken om vanuit expertises  elk kind te kunnen geven wat het nodig heeft. Kinderen denken actief mee met hun eigen ontwikkel- en leerproces (leerlingenraad, bemiddelen schoolplein, kindgesprekken), oefenen hun sociale vaardigheden (Kanjertraining en Rots & Water) en kunnen terecht bij de vertrouwenspersoon als dat nodig is.

Kansrijk leren
Image
radar-janwoutervandendoel-stock67

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. We willen kinderen inzicht geven in hun eigen talenten, mogelijkheden en kansen (eigen wijsheid) en hen leren die te benutten.

 1. We verzorgen een breed aanbod waarbij we groepsoverstijgend werken aan creativiteit, koken, sport/bewegen, wetenschap, natuur, muziek, techniek en cultuur.
 2. We besteden veel aandacht aan taalontwikkeling en spelen in op wat kinderen al kunnen (o.a. door voortoetsen) en wat de volgende stap is in hun ontwikkeling (formatief toetsen io). 
 3. Onze ambitie is om het hoogst scorend Kindcentrum van Zierikzee te blijven, maar vooral om bij elk kind maximale groei in ontwikkeling te realiseren.
 4. Medewerkers werken samen in een professionele omgeving waar van en met elkaar geleerd wordt en waarbij duidelijk is welk aanbod, welke instructie en begeleiding een kind nodig heeft om optimale kansen tot leren te krijgen (inzet ICT).
 5. We werken met kindplannen en portfolio’s en geven zoveel mogelijk directe feedback (Snappet, directe evaluatie). Kinderen kunnen zelfstandig aan hun eigen dag-/weektaak en aan het realiseren van persoonlijke doelen werken. 
 6. We maken hen mede-verantwoordelijk voor hun ontwikkel- en leerproces waarbij ze zich bewust zijn van hun eigen doelen en hierop reflecteren. Dit maken we visueel en bespreken we met kind en ouders.
Image
radar-janwoutervandendoel-stock67

Ieder kind is uniek en heeft zijn eigen talent. We willen kinderen inzicht geven in hun eigen talenten, mogelijkheden en kansen (eigen wijsheid) en hen leren die te benutten.

 1. We verzorgen een breed aanbod waarbij we groepsoverstijgend werken aan creativiteit, koken, sport/bewegen, wetenschap, natuur, muziek, techniek en cultuur.
 2. We besteden veel aandacht aan taalontwikkeling en spelen in op wat kinderen al kunnen (o.a. door voortoetsen) en wat de volgende stap is in hun ontwikkeling (formatief toetsen io). 
 3. Onze ambitie is om het hoogst scorend Kindcentrum van Zierikzee te blijven, maar vooral om bij elk kind maximale groei in ontwikkeling te realiseren.
 4. Medewerkers werken samen in een professionele omgeving waar van en met elkaar geleerd wordt en waarbij duidelijk is welk aanbod, welke instructie en begeleiding een kind nodig heeft om optimale kansen tot leren te krijgen (inzet ICT).
 5. We werken met kindplannen en portfolio’s en geven zoveel mogelijk directe feedback (Snappet, directe evaluatie). Kinderen kunnen zelfstandig aan hun eigen dag-/weektaak en aan het realiseren van persoonlijke doelen werken. 
 6. We maken hen mede-verantwoordelijk voor hun ontwikkel- en leerproces waarbij ze zich bewust zijn van hun eigen doelen en hierop reflecteren. Dit maken we visueel en bespreken we met kind en ouders.
vollebreedte01
Plezier

Ons kindcentrum is een plek met een veilige, rustige en positieve sfeer waar kinderen ervaren dat leren en je verder ontwikkelen leuk is.

Vaste medewerkers werken vanuit specialisaties, leerlijnen en ontwikkelingsdoelen met de kinderen o.a. door inzet van coöperatieve werkvormen.

 1. We laten zien dat we plezier hebben in ons werk, hebben een open houding en ondersteunen elkaar met woorden en daden. Waar mogelijk werken we met gezamenlijke thema’s zodat kinderen door het gehele kindcentrum zich verbonden voelen met eenzelfde thema.
 2. We hebben plezier in onze eigen groei en zien het oplossen van ‘problemen’ als een uitdaging.
 3. We maken kinderen medeverantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Onze speel-, werk- en leer-omgeving nodigt uit tot groei en creëert mogelijkheden tot samenwerken, ontdekken en onderzoeken evenals tot rustig zelfstandig werken, ook bij de voor- en naschoolse opvang.
 4. We streven naar een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten.
 5. We stimuleren gezond gedrag door aandacht voor gezonde voeding en door diverse beweegmomenten en buitenspelen gedurende de dag. De kernwaarde ‘plezier’ geeft extra betekenis aan de andere kernwaarden en zorgt voor oprecht vakmanschap. Het voedt de intrinsieke motivatie van iedereen, plezier komt niet vanzelf, het ontstaat vanuit je eigen handelen.
Image
stock47
Image
stock47

Ons kindcentrum is een plek met een veilige, rustige en positieve sfeer waar kinderen ervaren dat leren en je verder ontwikkelen leuk is.

Vaste medewerkers werken vanuit specialisaties, leerlijnen en ontwikkelingsdoelen met de kinderen o.a. door inzet van coöperatieve werkvormen.

 1. We laten zien dat we plezier hebben in ons werk, hebben een open houding en ondersteunen elkaar met woorden en daden. Waar mogelijk werken we met gezamenlijke thema’s zodat kinderen door het gehele kindcentrum zich verbonden voelen met eenzelfde thema.
 2. We hebben plezier in onze eigen groei en zien het oplossen van ‘problemen’ als een uitdaging.
 3. We maken kinderen medeverantwoordelijk voor het oplossen hiervan. Onze speel-, werk- en leer-omgeving nodigt uit tot groei en creëert mogelijkheden tot samenwerken, ontdekken en onderzoeken evenals tot rustig zelfstandig werken, ook bij de voor- en naschoolse opvang.
 4. We streven naar een evenredig aanbod op het gebied van cognitieve en creatieve activiteiten.
 5. We stimuleren gezond gedrag door aandacht voor gezonde voeding en door diverse beweegmomenten en buitenspelen gedurende de dag. De kernwaarde ‘plezier’ geeft extra betekenis aan de andere kernwaarden en zorgt voor oprecht vakmanschap. Het voedt de intrinsieke motivatie van iedereen, plezier komt niet vanzelf, het ontstaat vanuit je eigen handelen.
Vertrouwen
Image
handen.jpg

Er zijn duidelijke afspraken en een heldere structuur.

 1. We vinden rust en regelmaat voor onze kinderen belangrijk.
 2. We vertrouwen elkaar, we doen wat we beloven en communiceren zorgvuldig en transparant. Kinderen en ouders denken mee over de inrichting van het kindcentrum en we betrekken de wijk hierbij (bijv. spreekuur maatschappelijk werk, sport, crea).
 3. We maken ouders duidelijk wat we van hen en hun kinderen verwachten en vragen ouders naar hun verwachtingen. Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor elkaar en spreken we met de kinderen over het geloof en wat dit in deze tijd voor ons betekent. Kinderen ervaren dat zij het respect dat zij ontvangen in het kindcentrum ook zelf kunnen toepassen in hun relatie met anderen.
Image
handen.jpg

Er zijn duidelijke afspraken en een heldere structuur.

 1. We vinden rust en regelmaat voor onze kinderen belangrijk.
 2. We vertrouwen elkaar, we doen wat we beloven en communiceren zorgvuldig en transparant. Kinderen en ouders denken mee over de inrichting van het kindcentrum en we betrekken de wijk hierbij (bijv. spreekuur maatschappelijk werk, sport, crea).
 3. We maken ouders duidelijk wat we van hen en hun kinderen verwachten en vragen ouders naar hun verwachtingen. Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor elkaar en spreken we met de kinderen over het geloof en wat dit in deze tijd voor ons betekent. Kinderen ervaren dat zij het respect dat zij ontvangen in het kindcentrum ook zelf kunnen toepassen in hun relatie met anderen.
Zorgzaam

Kinderen die een extra zorg-, ontwikkelings-, of ondersteunings-behoefte hebben krijgen deze zoveel mogelijk in het kindcentrum aangeboden.

 1. We leren kinderen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen om hen heen te zorgen (burgerschap, godsdienst).
 2. We vinden een ononderbroken ontwikkeling belangrijk en werken vanuit een gezamenlijke pedagogische benadering aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen.
 3. We werken vanuit een gezamenlijke visie met instanties om ons heen (maatschappelijk werk, GGD, logopedie, TEC) aan passende ondersteuning voor elk kind. Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben, waarbij zij, met hun ouders en de medewerkers vanuit wederzijds vertrouwen werken aan hun ontwikkeling.
Image
stock56
Image
stock56

Kinderen die een extra zorg-, ontwikkelings-, of ondersteunings-behoefte hebben krijgen deze zoveel mogelijk in het kindcentrum aangeboden.

 1. We leren kinderen niet alleen voor zichzelf, maar ook voor anderen om hen heen te zorgen (burgerschap, godsdienst).
 2. We vinden een ononderbroken ontwikkeling belangrijk en werken vanuit een gezamenlijke pedagogische benadering aan een doorgaande ontwikkelingslijn voor alle kinderen.
 3. We werken vanuit een gezamenlijke visie met instanties om ons heen (maatschappelijk werk, GGD, logopedie, TEC) aan passende ondersteuning voor elk kind. Kinderen krijgen de zorg die ze nodig hebben, waarbij zij, met hun ouders en de medewerkers vanuit wederzijds vertrouwen werken aan hun ontwikkeling.