Kanjertraining

Body

In elke groep geven wij Kanjerlessen en besteden wij veel aandacht aan de manier waarop wij omgaan met elkaar. Kanjertraining gaat over het bevorderen van onderling vertrouwen in groepen. Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas, het stimuleren van sociale veiligheid en een prettig schoolklimaat. Wij vinden het heel belangrijk dat onze kinderen respectvol met elkaar en met zichzelf omgaan en dat ze leren hoe ze op een goede manier moeten omgaan met problemen. U kunt meer lezen over de Kanjertraining door te klikken op onderstaande link of door ons Kanjerprotocol te bekijken.

Image
radar-janwoutervandendoel-sstock12.jpg
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock34.jpg
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock13
Image
radar-janwoutervandendoel-sstock33.jpg
Het kanjerprotocol


Dit protocol is opgesteld om goed te kunnen reageren op situaties waarin een kind wordt gepest of pest. Dit protocol sluit aan bij de Kanjerboeken van de Kanjertraining. Het zijn feitelijk fatsoen afspraken.