Nieuws

radarschool_jan_wouter_van_den_doel_nieuwsbrief 14-jan-2019.jpg

Beste ouders en verzorgers, Vanmiddag hebben we in een teammoment met elkaar gesproken over identiteit. Waar staan wij als Jan Wouter-school voor? Hoe willen wij met onze leerlingen spreken over het geloof? De mooie Kerstviering die we in december met elkaar mochten meemaken, staat daarvoor bij mij symbool. Met elkaar een feestje vieren op bijzondere wijze. Samen vierden we het feest van de geboorte van Jezus. Daar worden we blij van. Al die mooie en blije kinderen, de oude liederen, het kerstverhaal in woord en beeld, de gezelligheid na afloop... dat is wat de Jan Wouterschool is! Dank u wel daarvoor!

radarschool_jan_wouter_van_den_doel_nieuwsbrief 14-jan-2019.jpg

Wat is de school mooi en sfeervol ingericht. Elke ochtend houden we zoveel mogelijk de grote lampen uit en genieten we van de gezelligheid van de kerstlichtjes, de mooie bomen en de sterren.

Veel dank aan de ouders van de Ouderraad die hier een hele avond mee bezig zijn geweest. Wat een mooie voorbereiding op het kerstfeest dat we volgende week in de kerk mogen vieren.

Voor nu wens ik u alvast hele fijne feestdagen en een gezegd nieuwjjaar toe.

Met groet, Cindy

radarschool_jan_wouter_van_den_doel_nieuwsbrief 14-jan-2019.jpg

Tijdens onze studiedag een paar weken geleden zijn we aan de slag geweest met het verder uitwerken van onze kernwaarden die we elke dag willen laten terugkomen in ons onderwijs aan uw zoon/dochter:

  • We bieden leerlingen een uitdagende en veilige leeromgeving waarin ze optimaal tot groei kunnen komen (SAMEN).
  • Leerkrachten hebben duidelijk in beeld welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en spelen hier op in om hen optimale kansen tot leren te geven (KANSRIJK LEREN).
  • Leerlingen krijgen zo de zorg die ze nodig hebben, waarbij zijn en hun ouders betrokken worden om samen vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan onderwijsontwikkelingen (VERTROUWEN).
  • Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veel aandacht te besteden aan lezen bereiden we onze leerlingen voor op leven in een uitdagende wereld (PLEZIER).
stock58

Deze week vinden er proeflessen plaats in groep 7-8. Wij hebben een vacature voor een adjunct-directeur voor 1 dag, die daarnaast ook les kan geven in deze groep. We zijn blij met onze sollicitanten en hopen deze of volgende week een goede keuze te kunnen maken.

radar-janwoutervandendoel-sstock61

Vandaag is de auditcommisie op onze school geweest. Ze hebben met ouders, leerlingen en leerkrachten gesproken en zijn ook in alle groepen op bezoek geweest. Wat is het mooi te horen dat onze school als open, toegankelijk en veilig wordt gezien. Natuurlijk zijn er ook leerpunten genoemd, die krijgen wij binnenkort in een uitgebreid verslag en zullen we ook aan u mededelen. Voor nu wens ik u en jullie allen alvast een hele fijne herfstvakantie. Geniet ervan! Met groet, Cindy

radar-janwoutervandendoel-sstock24

Vanmiddag luisterden we tijdens ons gezamenlijke teammoment naar het mooie lied 'Inspiratie' van Mathilde Santing. We spraken erover wat ons inspireert in ons werk. Uw kinderen vervullen daarbij een belangrijke rol. Zij inspireren ons elke dag. Dank voor uw vertrouwen

Detail groep 3-4

Na een mooi welkom begint het langzamerhand te wennen om op de Jan Wouter rond te lopen. Ik herken steeds meer gezichten van de kinderen en van u. Al eerder heb ik gezegd dat ik het heel fijn vindt om u te ontmoeten en ook als er iets is, hoor ik dat graag. Samen met het geweldige team van de Jan Wouter streef ik ernaar om deze school een fantastische plek te laten zijn waar kinderen optimaal kunnen groeien en leren. Tot snel, Cindy

radar-janwoutervandendoel-sstock31

Fijn dat jij er bent!

Deze tekst staat op de deur bij de hoofdingang.

Fijn dat jij en u er bent. We maken er met elkaar een mooi en gezellig schooljaar van.

De eerste week van ons nieuwe rooster is ook al achter de rug.

We kunnen ons voorstellen dat dit nog best wat aanpassingen voor u met zich meebrengt. Mocht u hierbij moeilijkheden ondervinden, dan nodig ik u van harte uit om hierover met mij te spreken. Samen kunnen we kijken of we oplossingen kunnen bedenken. U bent van harte welkom!