Kids

Op onze school streven we naar een hoge onderwijskwaliteit waarin elke leerling wordt uitgedaagd op zijn eigen niveau en waarin we aansluiten bij de behoeften en welbevinden van het kind. We gaan daarbij uit van basisstof die aan alle leerlingen wordt aangeboden. Leerlingen die meer kunnen, of kinderen die moeite hebben met de basisstof, krijgen opdrachten op hun eigen niveau. In zijn/haar ontwikkeling wordt het kind gestimuleerd tot zelfstandigheid, verantwoordelijkheid en creativiteit in de uitvoering van taken. Elk kind mag “knap” zijn op een eigen manier en op allerlei gebied. Elk kind krijgt de kans zich zodanig te ontwikkelen die past bij het kind zelf. De inbreng van ouders vinden we hierin ook belangrijk en zien ouders als de expert van hun kind. Ouders en school leren van elkaar over het kind en werken samen aan de ontwikkeling. We werken daarbij met eigentijdse methoden en uitdagende materialen. Elk schooljaar kijken we kritisch naar de methodes die we gebruiken en of deze nog aansluiten bij de ontwikkeling van onze kinderen. In de afgelopen jaren hebben we de methodes van rekenen, aardrijksunde en taal-spelling vernieuwd. In het schooljaar 2016 -2017 vervangen we de methode van Engels. Vanaf groep 1 gaan we werken met de methode " Take it easy". Voor ons allen, kinderen en leerkrachten, weer een nieuwe uitdaging om hier mee te gaan werken.