Scholen weer volledig open!

Maandag 8 juni is een bijzonder moment! Na een perioden van ruim 10 weken gaan we weer volledig open! Een aantal weken hebben we met halve groepen gewerkt. We werden weer echt school: een plaats waar kinderen leren, spelen en ontwikkelen. Vanaf maandag sluit ook voor u als ouder een bijzondere periode af, waarin u heel nauw betrokken was bij het leren en ontwikkelen van uw kind. U was even samen met de juf en de meester de coach van uw kind in al het schoolwerk. Maandag hopen we weer helemaal school te zijn, samen met alle kinderen. Deze dagen ontvangt u de informatie daarover van uw school.  

Alle richtlijnen van het RIVM zijn vertaald naar een protocol voor de Radarscholen. Hiervoor gebruiken we het basisprotocol van de PO-raad. In dit protocol staan ook alle afspraken over het thuisblijven & gezondheid van leerlingen en personeel. De school zal de belangrijkste afspraken met u delen via de informatiebrief.  

We wensen elkaar een mooie en gezonde herstart op. En ook hier: onder de zegen van onze Hemelse Vader.  

radar-janwoutervandendoel-sstock61