Welkom

Image
radar-janwoutervandendoel-stock67
Welkom op de Radarschool Jan Wouter van den Doel

Wij zijn een christelijke basisschool in de wijk Poortambacht. Een school die open staat voor iedereen en elk kind de kans wil geven zich te ontwikkelen tot een fijn mens in de maatschappij. Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor elkaar en spreken we met de kinderen over het geloof en wat dit in deze tijd voor ons betekent. We besteden naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen is een speerpunt van onze school: Op Jan Wouter word je leeswijs.

We bieden leerlingen een uitdagende en veilige leeromgeving waarin ze optimaal tot groei kunnen komen (samen). Leerkrachten hebben duidelijk in beeld welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en spelen hier op in om hen optimale kansen tot leren te geven (kansrijk leren). Leerlingen krijgen zo de zorg die ze nodig hebben, waarbij zij en hun ouders betrokken worden om samen om vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan onderwijsontwikkelingen (vertrouwen). Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veel aandacht te besteden aan lezen bereiden we onze leerlingen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).


Schoolgids Agenda

Image
radar-janwoutervandendoel-stock67
Welkom op de Radarschool Jan Wouter van den Doel

Wij zijn een christelijke basisschool in de wijk Poortambacht. Een school die open staat voor iedereen en elk kind de kans wil geven zich te ontwikkelen tot een fijn mens in de maatschappij. Vanuit onze christelijke identiteit zorgen we voor elkaar en spreken we met de kinderen over het geloof en wat dit in deze tijd voor ons betekent. We besteden naast de cognitieve ontwikkeling van kinderen, veel aandacht aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Lezen is een speerpunt van onze school: Op Jan Wouter word je leeswijs.

We bieden leerlingen een uitdagende en veilige leeromgeving waarin ze optimaal tot groei kunnen komen (samen). Leerkrachten hebben duidelijk in beeld welke onderwijsbehoefte leerlingen hebben en spelen hier op in om hen optimale kansen tot leren te geven (kansrijk leren). Leerlingen krijgen zo de zorg die ze nodig hebben, waarbij zij en hun ouders betrokken worden om samen om vanuit wederzijds vertrouwen te werken aan onderwijsontwikkelingen (vertrouwen). Door in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en veel aandacht te besteden aan lezen bereiden we onze leerlingen voor op leven in een uitdagende wereld (plezier).


Schoolgids Agenda