Groep 5b/6

Welkom in groep 5b/6.

In onze groep zijn er 25 leerlingen. Samen met meester Pieter (maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag), juf Marieke (donderdag) en meester Henk (woensdag en vrijdagmorgen) een heel gezellige klas.

We werken hard aan taal, rekenen, lezen, schrijven en alle andere vakken. Met Engels hebben wij een meester die dit heel goed kan, hij heeft 5 jaar in Canada als meester gewerkt.

In groep 6 leren we dit schooljaar ook heel goed typen.